Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Higiena-Sun Sp. z o.o., ul. Hryniewicza 3a, 21-040 Świdnik reprezentowana przez Krzysztofa Kopacza
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z prowadzoną działalnością na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, oraz Art. 9 ust.1 lit. a, d, - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  3. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
  4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż to konieczne dla realizacji celu, dla którego zostały złożone
  5. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody
  6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu
  8. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu)
  9. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej

Zaufali nam: